Opdracht bij deel 4

Maak een foto van wat je hebt genoteerd, of schrijf het ons in een mail.

Wat heb je ervaren? Gevoeld, gehoord, gezien, wat gebeurde er met jou?

NB: ook al heb je twijfels, noteer het toch! (geen zelfcensuur)